Giải thích câu nói Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người

Một nhà văn có nói: Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người. Em hãy giải thích nội dung câu nói đó.

I. DÀN Ý

1. Mở bài:

– Nhận xét khái quát về vai trò quan trọng của sách trong đời sống của con người.

– Trích dẫn câu nói.

2. Thân bài:

a. Giải thích ý nghĩa câu nói:

* Sách là gì?

+ Là kho tàng tri thức:

– Về thế giới tự nhiên.

– Về đời sống con người.

– Về kinh nghiệm sản xuất.

+ Là sản phẩm tinh thần:

– Sản, phẩm của nền văn minh nhân loại.

– Kết quả của quá trình lao động trí tuệ lâu dài.

– Hàng hóa có giá trị đặc biệt.

+ Là người bạn tâm tình gần gũi:

– Giúp ta hiểu điều hay lẽ phải trong đời.

+ Làm cho cuộc sống tinh thần thêm phong phú.

+ Tại sao Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người:

+ Sách giúp ta hiểu biết về mọi lĩnh vực:

Loading...

– Khoa học tự nhiên.

– Khoa học xã hội.

+ Sách giúp ta vượt khoảng cách của không gian, thời gian:

– Hiểu quá khứ, hiện tại, tương lai.

– Hiểu tình hình trong nước, ngoài nước.

b. Bình luận về tác dụng của sách:

+ Sách tốt:.

– Mở mang trí óc, nâng cao tầm hiểu biết.

– Giúp con người khám phá giá trị của bản thân.

– Chắp cánh cho ước mơ và khát vọng sáng tạo.

+ Sách xấu:

– Tuyên truyền lối sống ích kỉ, thực dụng.

– Gieo rắc những tư tưởng, tình cảm tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến việc hình thành nhân cách.

c. Thái độ đối với việc đọc sách:

– Tạo thói quen và duy trì hứng thú đọc sách lâu dài.

– Cần chọn sách tốt để đọc.

– Phê phán và lên án những cuốn sách có nội dung xấu.

3. Kết bài:

– Khẳng định lại tác dụng to lớn của sách.

– Nêu phương hướng hành động của cá nhân.

Loading...
Xem thêm:  Phân tích bài thơ Vọng Lư Sơn bộc bố hay